100 Pro Logo

Lifting AMR AGV

หุ่นยนต์ขนส่งภายในโรงงาน Lifting AMR AGV สามารถขึ้นลิฟต์-ลงลิฟต์เองได้ เเละตั้งเวลาการทำงานหรือแผนการทำงานเดิมๆซ้ำๆต่อวันให้หุ่นยนต์ทำงานเองอัตโนมัติโดยไร้การควบคุม ทำให้เหมาะกับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ฯ เเละทำงานต่อเนื่องได้มากถึง 8 ชั่วโมง

ความสามารถของหุ่นยนต์ขนส่ง Lifting AMR AGV

รับน้ำหนักบรรรทุกได้มากถึง 600 kg.
มี Sensor จับวัสถุเคลื่อนไหวรอบทิศทาง
สั่งงานเเละเรียกใช้งานผ่าน Application
มีจุดเรียกได้หลายจุด
ทำงาน On Premise ได้
Custom ดีไซต์รูปแบบการขนส่งเองได้
คำนวณเวลาขนส่งต่อวันเองได้

ประโยชน์

ลดเวลาการขนส่งสิ่งของ เพิ่มเวลาผลิต
ลดจำนวนพนักงานขนส่ง
ใช้เวลาคืนทุนไม่เกิน 2 ปี เเละยังเพิ่มเวลาทำงาน ลดเวลาขนส่ง
ทำงานในที่มืดได้ ช่วยลดค่าไฟฟ้า
ลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งจากเดิมเป็นน้ำมัน/แก๊ส
เพิ่มมาตราฐานความเรียบร้อยในโรงงาน
สามารถเรียกด Report ย้อนหลังได้

Share the Post: