100 Pro Logo

อนาคตของหุ่นยนต์โรงแรมจะเป็นอย่างไร?

หุ่นยนต์ส่งของ

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใช้ได้กับเกือบทุกอุตสาหกรรมเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะไปใช้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายใหญ่สำหรับกระบวนการที่ใหม่กว่า ชาญฉลาดกว่า เป็นอัตโนมัติมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัว และคาดการณ์ได้ ในความเป็นจริง ขณะที่ความก้าวหน้าดำเนินต่อไป การท่องเที่ยวอาจเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยและ AI ขั้นสูง

ในอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอื่นๆไม่ได้

ไม่แน่ว่า 10 ปีข้างหน้า โรงแรมหลาย แห่งจะสร้างโรงแรมกึ่งและระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆหุ่นยนต์ที่เพิ่มความสะดวกปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆให้กับคุณจากเทคโนโลยีจะมากเกินพอที่จะจ่ายสำหรับเทคโนโลยียุคถัดไปที่จำเป็นสำหรับการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงแรม คุณสามารถนำหุ่นยนต์เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังสร้างภาพลักษณ์ของโรงแรมคุณให้ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้โรงแรมในไทยบางโรงแรมได้มีการให้หุ่นยนต์ส่งของขึ้นลิฟท์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรมผลตอบรับจากลูกค้าค่อยข้างดีมากและยังเพิ่มลูกค้าคนอื่นๆให้อยากเข้าพักในโรงแรมของคุณเพิ่มเปอร์เซ็นลูกค้าที่เข้าพักให้คุณได้อีกมาก หัวใจหลักในการนำหุ่นยนต์ส่งของมาใช้ในโรงแรมคือภาพจำให้ลูกค้าของคุณที่มาเข้าพักได้พบประสบการณ์ใหม่ๆและยังเพิ่มออฟชั่นเข้ามาในโรงแรมของคุณให้ดูน่าเข้าพักมากขึ้น

คุณพร้อมที่จะรับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปใช้ในโครงการของคุณเพื่อเพิ่มสัมผัสที่ดีต่อลูกค้าและแขกของคุณแล้วหรือยัง?

Share the Post: