100 Pro Logo

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ Up

หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถต่อเติมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะใช้ขนกระเป๋าแทน Bellboy หรือ เสิร์ฟอาหารตามร้านอาหาร หรือ ส่งของในโรงงานลดต้นทุนโรงงาน หรือ ใช้ส่งของและ grab ขึ้นคอนโด และ โรงแรม หรือ เป็นหุ่นยนต์ตรวจตราใช้สำหรับการตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ หุ่นยนต์ Up เป็นหุ่นยนต์ที่มีเพียงฐาน แต่สามารถแต่งเติมสำหรับความต้องการของลูกค้าได้ สามารถทำหลายฟังค์ชันได้ ในตัวเดียว

ความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์ Up เปลี่ยนหัวด้านบน ทำหลายฟังค์ชั่นได้ในตัวภายใน 1 วัน

ความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์ Axter

23:00 – 02:00 ตรวจตาด้วยกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ (ทุกชั้น)
02:00 – 04:00 ดันฝุ่นหน้าห้องพัก
04:00 – 06:00 ฟอกอากาศ PM 2.5 ภายในอาคาร
06:00 – 07:00 ชาร์จแบต
07:00 – 14:00 สแตนบายหน้าตึกส่งอาหาร
14:00 – 16:00 สแตนบายส่งพัสดุช่วยงานนิติ
16:00 – 21:30 สแตนบายหน้าตึกส่งอาหาร
21:30 – 23:00 ฆ่าเชื้อ และ พ่นน้ำหอมในแต่ละชั้น

โรงแรม

23:00 – 02:00 ตรวจตาด้วยกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ (ทุกชั้น)
02:00 – 04:00 ดันฝุ่นด้านหน้าห้องพัก
04:00 – 05:00 ฟอกอากาศ PM 2.5 บริเวณห้องอาหาร
05:00 – 07:00 ชาร์จแบต
07:00 – 11:00 สแตนบายห้องอาหาร (อาหารเช้าโรงแรม)
11:00 – 14:00 สแตนบายหน้าตึกส่งแกร็ป
14:00 – 16:00 ฟอกอากาศ PM 2.5 ภายในอาคาร (หน้าห้องพัก)
16:00 – 21:30 สแตนบายหน้าตึกส่งแกร็ป
21:30 – 23:00 ฆ่าเชื้อ และ พ่นน้ำหอมในแต่ละชั้น

สำนักงาน

23:00 – 03:00 ตรวจตาด้วยกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ (ทุกชั้น)
03:00 – 05:00 ดูดฝุ่นสำหรับ Corridor ในทุก ๆ ชั้น
05:00 – 07:00 ฟอกอากาศ PM2.5 ภายในอาคาร
07:00 – 08:00 ชาร์จแบต
08:00 – 16:00 สแตนบายหน้าตึกส่งเอกสาร และ แกร็ป ขึ้นตึก
16:00 – 17:00 ชาร์จแบต
17:00 – 18:00 สแตนบายหน้าตึกส่งเอกสาร และ แกร็ป ขึ้นตึก
18:00 – 20:00 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และ น้ำหอมในแต่ละชั้นของตึก
20:00 – 22:00 ขัดพื้นสำหรับ Corridor ในทุก ๆ ชั้น
22:00 – 23:00 ชาร์จแบต

สามารถขึ้นลิฟต์ได้ส่งได้ถึงของได้ถึง 30 ห้องในการส่ง 1 ครั้ง
ส่งของให้แขกถึงหน้าห้องโดยไม่ต้องให้แขกลงมาเอา
สามารถโทรหาแขกได้เมื่อมาถึงหน้าห้อง
หลบสิ่งกีดขวาง สิ่งของ และ ผู้คน

ประโยชน์

ลดต้นทุนแม่บ้าน การจัดส่ง การตรวจตรา และ ต้นทุนอีกมากมายให้กับทางเจ้าของตึก เนื่องจากสามารถทำได้หลายอย่าง
ค่าเช่าเดือนละเพียง 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายหน้าที่ในตัวเดียว
สามารถปรับแต่งให้เข้ากับหน้างานได้


Share the Post: