100 Pro Logo

7 สิ่งที่หุ่นยนต์สามารถทำได้ดี

หุ่นยนต์

โดยพื้นฐานแล้วมีหุ่นยนต์หลายประเภทตามที่มีงานให้ทำ หุ่นยนต์สามารถทำงานบางอย่างได้ดีกว่าคน แต่งานอื่นๆ ปล่อยให้คนทำงานดีที่สุด ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ทำได้ดีกว่ามนุษย์มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1.ทำกิจกรรมที่ทำด้วยตนเองหรือซ้ำๆ โดยอัตโนมัติในการตั้งค่าองค์กรหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ

2.ทำงานในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้หรือเป็นอันตรายเพื่อระบุอันตราย เช่น ก๊าซรั่ว

3.ประมวลผลและจัดส่งรายงานเพื่อความปลอดภัยขององค์กร

4.ช่วยเหลือในระหว่างการผ่าตัด

5.หุ่นยนต์รูมเซอร์วิส และแม้กระทั่งส่งของขึ้นลิฟท์เองอัตโนมัติ

6.กรอกใบสั่งยาและเตรียมยา

7.หุ่นยนต์ยังสามารถสร้างเสียงเพลง ติดตามชายฝั่งเพื่อหาสัตว์นักล่าที่เป็นอันตราย ช่วยค้นหาและช่วยเหลือ หรือแม้แต่ช่วยเตรียมอาหารอีกด้วย

แม้จะมีการใช้งานหุ่นยนต์อย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ก็มีข้อบกพร่องหลายประการในการใช้หุ่นยนต์พวกเขาสามารถ เช่น

1.ทำการผ่าตัดแต่ไม่บรรเทาผู้ป่วยที่หวาดกลัว

2.ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในการวินิจฉัย แต่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้ป่วย

3.เรียนรู้จากข้อมูล แต่ตอบสนองไม่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

ความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้นของหุ่นยนต์จะขจัดงานของมนุษย์บางส่วนในที่สุดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบันสามารถทำงานอัตโนมัติได้เพียง45%ในพื้นที่ที่คาดเดาไม่ได้และขึ้นอยู่กับมนุษย์เท่านั้น

Share the Post: