100 Pro Logo

6 ประเภทของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ทุกประเภท

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำหนดได้ว่าโรบอทคืออะไรและการแบ่งหมวดหมู่หุ่นยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน หุ่นยนต์แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง และโดยรวมแล้ว หุ่นยนต์มีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านขนาด รูปร่าง และความสามารถ ถึงกระนั้น โรบอทหลายตัวก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกัน ทำให้สามารถจัดกลุ่มพวกมันเข้าด้วยกันได้ ต่อไปนี้เป็น 6 หมวดหมู่สำหรับการจำแนกประเภทหุ่นยนต์

1. หุ่นยนต์ส่งของ

หุ่นยนต์จัดส่งจะขนส่งสิ่งของต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ และเวชภัณฑ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง พวกเขาใช้กล้อง GPS และเซ็นเซอร์อื่นๆ เพื่อเดินทางโดยอัตโนมัติโดยบรรทุกสินค้าในช่องที่ปลอดภัย หุ่นยนต์ขับเคลื่อนไปตามทางที่กำหนดไว้เพื่อนำพัสดุไปที่ห้องของผู้คน หุ่นยนต์จะเดินตามโถงทางเดินและแม้กระทั่งขึ้นลิฟต์เพื่อจัดส่งเครื่องใช้ในห้องน้ำและรูมเซอร์วิสให้กับแขกของโรงแรม รวมทั้งอาหารและสิ่งของอื่นๆอีกด้วย

2. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมดำเนินการซ้ำๆ เช่น การหยิบ การเคลื่อนย้าย และการประกอบชิ้นส่วน รวมถึงการตัด การเชื่อม การทาสี การขัดเงา การบรรจุหีบห่อ และงานอื่นๆ ที่มักพบในอุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภททั่วไปประกอบด้วยแขนกลที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งสามารถทำงานเคียงข้างมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย นอกเหนือจากเครื่องมือควบคุมแล้ว หมวดหมู่อุตสาหกรรมยังได้ขยายไปยังหุ่นยนต์คลังสินค้า หุ่นยนต์อุตสาหกรรมถือเป็นหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดที่มีอยู่ ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร พลาสติก เคมีภัณฑ์ อาหาร และอื่นๆ จากการประมาณการ ครั้งหนึ่ง ปัจจุบันมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3.5 ล้านตัวที่ใช้งานอยู่

3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์

หุ่นยนต์ทางการแพทย์เป็นระบบหุ่นยนต์ประเภทกว้างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ และในบางกรณี ที่บ้าน ตัวอย่างหนึ่งของหุ่นยนต์ทางการแพทย์คือ ระบบการผ่าตัด ของดาวินชีซึ่งออกแบบมาให้แพทย์สามารถดำเนินการทางไกลได้ในระหว่างขั้นตอนที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ อวัยวะเทียมแบบไบโอนิค หุ่นยนต์สำหรับวีลแชร์ นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์บำบัดเพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ

4. หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยประกอบด้วยระบบหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งและทนทานหลายประเภท ซึ่งสามารถทำการสอดแนมและภารกิจอื่น ๆได้ มีกล้องรอบทิศสามารถจับใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยได้ หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยรวมถึงระบบเคลื่อนที่ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนในสำนักงานและอาคาร ตัวอย่างหนึ่งคือโรบอทซึ่งทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ต้อนรับและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

5. หุ่นยนต์บริการ

หุ่นยนต์บริการทำงานที่เป็นประโยชน์ เช่น ทำความสะอาด หรือส่งสินค้า หุ่นยนต์บริการต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทำงานในโรงงานและคลังสินค้า โดยทำงานในสำนักงาน สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและคอนโด ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ หุ่นยนต์บริการยังรวมถึงหุ่นยนต์พนักงานต้อนรับอย่างด้วย

6. โดรน

โดรนเป็นหุ่นยนต์บินได้ซึ่งช่วยให้คุณเก็บข้อมูลและภาพจากจุดชมวิวมุมสูงได้ โดรนมีหลายขนาดและรูปร่าง การออกแบบทั่วไปซึ่งใช้โรเตอร์สี่ตัวในการบิน เรียกว่า quadrotor หรือ quadcopter โดรนอื่นๆ บินได้เหมือนเครื่องบินขนาดเล็ก และเป็นที่รู้จักในชื่อโมเดลปีกคงที่ โดรนยังมีระดับความเป็นอิสระที่แตกต่างกันออกไป เครื่องบินบางลำจำเป็นต้องควบคุมด้วยตนเองผ่านรีโมทคอนโทรล ในขณะที่บางลำบินโดยอิสระบางส่วนหรือทั้งหมด

Share the Post: